Для клієнтів DORADCY365

Вітаємо Вас у Системі
Захисту викривачів

Для початку пропонуємо вам познайомитись з інформацією, яка призначена для Викривачів, що надає відповіді на часті запитання. Внизу цієї стрінки знаходиться формуляр повідомлення про порушення.
https://ochronasygnalistow365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-experience.png

FAQ Найважливіші запитання та відповіді -
Інформація для викривача

Хто такий викривач?(розгорнути)

З англ. Whistleblower (викривач) — це особа, яка робить повідомлення, що працює в приватному чи державному секторі, яка отримала інформацію про порушення в контексті роботи, незалежно від того, чи тривають трудові відносини, припинені чи ще не вступили в силу.

Розрізняють внутрішніх (працівники, партнери) і зовнішніх викривачів (колишні працівники, кандидати на роботу, учасники, акціонери, волонтери, стажери, підрядники, постачальники, субпідрядники, контрагенти тощо).

Важливі поняття у зв'язку з захистом викривачів(розгорнути)
«Порушення»

Це дія чи бездіяльність, яка є незаконною і стосується актів ЄС та сфер, що підпадають під їх сферу дії, або суперечить об’єкту, меті положень, що містяться в актах ЄС та сферах, що підпадають під предметну сферу дії.

«Повідомлення»

Повідомлення – це передача інформації про порушення.

Про які порушення може повідомити Викривач? (розгорнути)

Каталог повідомлень широкий, натомість в Директиві ЄС (ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ (ЄС) 2019/1937 від 23 жовтня 2019 року про захист осіб, які повідомляють про порушення законодавства ЄС) (ПОСИЛАННЯ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1937&from=PL

є приклади типів порушень у таких сферах, як:

 • державні закупівлі (у даному випадку корупція, картелі, фальсифікація тендеру);
 • фінансові послуги, продукти та ринки, а також запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму;
 • безпека продукції та її відповідність вимогам;
 • транспортна безпека;
 • охорона довкілля;
 • радіологічний захист і ядерна безпека;
 • безпечність харчових продуктів і кормів, здоров’я та благополуччя тварин;
 • охорона здоров’я населення;
 • захист прав споживачів;
 • захист конфіденційності та персональних даних, а також безпека мереж та інформаційних систем
 • безпека енергетичного сектора
 • безпека банківського сектора
 • безпека ключових постачальників цифрових послуг (наприклад, послуги хмарних обчислень)
 • безпека постачальників основних комунальних послуг (газ, електроенергія, вода).
Чому Директива ЄС про захист викривачів настільки важлива? (розгорнути)

Вона захищає людей, які хотіли (навіть тривалий час) повідомити про якісь порушення, але боялися наслідків. Тепер вони мають можливість це зробити, оскільки директива надає їм широкий захист. І не тільки їм – також третім особам, пов’язаним із заявником. Директива забороняє дії, що мають характер помсти щодо викривача. Поки що в польській правовій системі не було жодного нормативного акту, який би очевидним чином забезпечував захист викривачів.

Директива забезпечує викривачу захист у зв’язку з поданням повідомлення

 1. Заборона дій, що мають характер помсти.
 2. Заходи підтримки, включаючи правову, фінансову та психологічну допомогу.
 3. Засоби захисту від помсти – відповідні законодавчі положення, що захищають осіб, які подали повідомлення, включаючи відсутність юридичної відповідальності у виправданих ситуаціях.
 4. Заходи щодо захисту осіб, яких стосується повідомлення, у т.ч.. доступ до справедливого суду, доступ до матеріалів справи, презумпція невинуватості, право на захист та захист особи.
 5. Санкції для осіб, які перешкоджають діям викривача, у тому числі вдаються до помсти, порушують обтяжливі справи проти викривачів.

Так звана помста щодо особи, яка подає повідомлення, забороняється. Список заборонених дій (Згідно зі статтею 19 Директиви ЄС):

 1. Відсторонення від роботи, вимушена неоплачувана відпустка, звільнення або еквівалентні заходи;
 2. Пониження або призупинення підвищення по службі;
 3. Делегування обов’язків, зміна місця роботи, зниження заробітної плати, зміна режиму роботи;
 4. Призупинення навчання;
 5. Негативна оцінка роботи або негативний висновок про роботу;
 6. Накладення або застосування будь-яких заходів дисциплінарного стягнення, догани чи іншого покарання, у тому числі фінансового;
 7. Примус, залякування, мобінг або виключення;
 8. Дискримінація, невигідне або несправедливе ставлення;
 9. Відсутність зміни трудового договору на визначений термін в трудовий договір на невизначений термін, коли працівник міг мати обґрунтовані очікування, що йому запропонують постійну роботу;
 10. Відсутність поновлення або дострокове розірвання трудового договору на визначений термін;
 11. Пошкодження, включаючи шкоду репутації особи, особливо в соціальних мережах, або фінансові втрати, включаючи економічні втрати та втрату доходу;
 12. Внесення до чорного списку на основі неформальної чи офіційної секторної чи галузевої угоди, що може призвести до того, що дана особа не знайде в майбутньому роботи в цьому секторі чи галузі;
 13. Дострокове розірвання або припинення договору на товар або договору про надання послуг;
 14. Вилучення ліцензії або дозволу;
 15. Направлення на психіатричне або медичне обстеження.
Достовірність наданої інформації як умова захисту Викривача (розгорнути)

Щоб скористатися захистом згідно з Директивою ЄС, особи, які повідомляють, повинні мати достатні підстави вважати, з огляду на обставини та інформацію, якою вони володіють на момент подання повідомлення, що проблеми, про які вони повідомляють, є справжніми.

Ця вимога гарантує, що особа, яка повідомляє, не буде позбавлена захисту, якщо вона повідомила енточну інформацію про порушення в результаті ненавмисної помилки. Аналогічно, особи, які повідомляють, повинні мати право на захист відповідно до цієї Директиви, якщо у них є обґрунтовані підстави вважати, що інформація, яка повідомляється, підпадає під її сферу дії. Мотиви осіб, що подають повідомлення, якими вони керуються, подаючи повідомлення, не повинні відігравати ролі у вирішенні питання про надання їм захисту.

При цьому захист не повинен поширюватися на осіб, які повідомляють інформацію, яка вже є повністю загальнодоступною, або в разі передачі непідтверджених чуток.

Що забезпечує наша система захисту викривачів? (розгорнути)

Канали приймання повідомлень були розроблені, створені та обслуговуються таким чином, щоб забезпечити конфіденційність та захист особистості викривача (але також третіх осіб, згаданих у повідомленні) та запобігти несанкціонованому доступу до них третіх осіб.

Кому і як буде надсилатися повідомлення від Викривача?(розгорнути)

У разі нашої системи повідомлення буде надіслано автоматично (без посередництва будь-яких інших осіб, включаючи наших працівників) і потрапить безпосередньо до уповноваженої особи, призначеної для отримання таких повідомлень в організації, якої стосується повідомлення (якщо вона має дійсний договір).

Обсяг наданої інформації буде оригінальним (в жодному разі не буде зміненим), будуть надані лише ті дані, які Викривач внесе у повідомлення (не буде наданий, наприклад, вищезазначеній особі, IP-номер пристрою, яким користується Викривач).  Повідомлення буде пересилатися в режимі реального часу – час, необхідний для того, щоб повідомлення досягло адресата, залежить від швидкості мережі Відправника та Одержувача. Рекомендуємо Одержувачу повідомлення проінформувати Викривача про отримання повідомлення та про подальші дії, які будуть вжиті відповідно до процедури, прийнятої в організації.

Що таке подальші дії? (розгорнути)

Подальші дії спрямовані на перевірку та оцінку правдивості тверджень, що містяться у повідомленні , та усунення порушень, які є предметом повідомлення. Вони мають складатися, зокрема, із внутрішнього розслідування, розслідування деталей справи і вжиття всіх можливих заходів для запобігання інцидентам, про які йдеться у повідомленні, у майбутньому.

Коли я можу очікувати інформацію щодо мого повідомлення? (розгорнути)

Детальний порядок розгляду повідомлень та строки надання відповіді описані у внутрішньому порядку організації, про яку йдеться, – як правило, термін підтвердження отримання повідомлення не повинен перевищувати семи днів, а час надання відповіді на повідомлення Викривача не повинен перевищувати трьох місяців.

Як я, як Викривач, можу повідомити про порушення?(розгорнути)

Усі можливі канали повідомлення про порушення визначені у внутрішній процедурі організації, до якої відноситься повідомлення – одним з них є можливість використання наступної форми для повідомлення про порушення.

Що і як включити до Повідомлення про порушення?(розгорнути)

Ви можете подати повідомлення будь-якого вмісту, але ми рекомендуємо, щоб полегшити належну оцінку вашого повідомлення та забезпечити вам належний захист, дотримуватися наведених нижче вказівок.

 1. Укажіть блага, які, на вашу думку, підлягають небезпеці чи порушені. Чи йдеться, наприклад, про майно роботодавця, робоче середовище, безпеку працівників, мобінг, дискримінацію, природне середовище, безпеку споживачів, державні фінанси тощо?
 2. Визначте, яким є, на вашу думку масштаб небезпеки чи порушення.
 3. Базуйтеся на фактах. У випадку інформації, в якій ви не впевнені, ознайомтеся з іншими джерелами, зверніться за підтвердженням в інших джерел, щоб ви могли продемонструвати щонайменше належну ретельність дій. Якщо ви не впевнені, використовуйте відповідну мову.
 4. Ніколи не надавайте інформацію, яка є завідомо недостовірною. Це виключає будь-який ваш захист.
 5. Намагайтеся отримати докази. Збирати докази не входить у вашу роль, але вам може знадобитися довести правдивість своїх слів. У подальшому розгляді копії електронних листів, документів, ваші датовані нотатки з розмов з роботодавцем, тощо, можуть виявитися неоціненними. У своєму повідомленні ви можете описати, що є у вашому розпорядженні, щоб ви могли надіслати це пізніше особі, яка розглядатиме ваше повідомлення.
 6. Використовуйте відповідну мову. Ви несете відповідальність за свої слова.

Якщо ви не впевнені в потенційній неправомірній поведінці або не маєте доказів, зважуйте свої слова. Замініть «скоєно злочин» на «видається, що могла відбутися порушення». Ви також можете прямо написати про відсутність впевненості, наприклад: «Хоча я не маю доказів, такі обставини, як […] змушують мене висловлювати занепокоєння щодо правильності вжитих дій / виниклої ситуації (…)» тощо.

Не перебільшуйте опис фактів і уникайте фраз, сформульованих крайнім способом.  Використовуйте формулювання пропорційно серйозності порушення та серйозності порушеного блага. Якщо йдеться про дрібні крадіжки на робочому підприємстві, то термін «злочин» буде неадекватним і надмірним.

Уникайте образливих формулювань чи таких, що порушують чиїсь особисті права. Уникайте таких слів, як, наприклад, «злодій», «злочинець», «вкрав», навіть якщо ви впевнені, що скоєно діяння, яке має ознаки крадіжки. Змалюйте ситуацію описово. Тоді ви збережете нейтральність і достовірність.

Ніколи не використовуйте інвективи (гострі звинувачення). Інвективи різко знижують ваші шанси на захист, навіть якщо ситуація, про яку ви повідомляєте, об’єктивно обурлива. Інвективи, як правило, не входять в рамки дозволеної критики. Їх використання також відверне ваших потенційних союзників від контактів і ведення діалогу. Інвективи руйнують ваш авторитет як на робочому підприємстві, так і в контактах з державними органами, журналістами чи іншими суб’єктами. Уникайте конфліктної мови.

ФОРМА ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОРУШЕННЯ

Пам’ятайте, що вся інформація, яку ви наведете нижче, буде автоматично переслана особі, відповідальній за прийом повідомлень в організації, до якої відноситься повідомлення.
(надайте лише ту інформацію, яку бажаєте наприклад, замість вашого імені та прізвища, ви можете використовувати псевдонім):
Ваша електронна адреса, за якою уповноважена особа з організації зможе зв’язатися з вами, щоб уточнити інформацію з вашого повідомлення та повідомити вас про результати розслідування. Пам’ятайте, що ви можете налаштувати анонімну електронну пошту на одному з загальнодоступних порталів, щоб запобігти ідентифікації ваших персональних даних.
Адреса електронної пошти уповноваженої особи в організації, до якої адресовано повідомлення (ви можете перевірити адресу електронної пошти в процедурах, що діють в організації) - надання правильної адреси електронної пошти є необхідною умовою, щоб повідомлення потрапило до відповідної особи. Надання неправильної адреси призведе до ненадання інформації.

ВІДГУК ПРО ЦЕЙ ВЕБ-САЙТ ТА ФОРМУ ПОДАННЯ ПОВІДОМЛЕНЬ

Наша мета — постійно покращувати наші послуги, і ваш відгук може нам у цьому допомогти.
Ми будемо дуже вдячні за всі ваші оцінки, відгуки та зауваження щодо якості інформації на цьому сайті, способів її використання та технічних умов.
(1 - дуже погано, 10 - відмінно)
відповідно до чинних правил (GDPR) ми зобов’язані повідомити вас про принципи обробки персональних даних. Пані та панове, це повідомлення адресовано фізичним особам. Повідомляємо, що власником бренду Doradcy365.pl є компанія DORADCY 365 Sp. z o.o. і в зв’язку з послугами, що надаються нею, відповідно до ст. 13 Загального регламенту про захист даних від 27 квітня 2016 року (GDPR), повідомляємо вам, що адміністратором ваших персональних даних є компанія DORADCY 365 Sp. z o.o 53-135 Вроцлав, вул. Янушовицька 5, тел. 500 181 151, e-mail: biuro@doradcy365.pl Метою обробки персональних даних є надання послуги захисту викривачів у обсязі, визначеному в договорі між Адміністратором даних та КлІєнтом-Замовником послуги (яким може бути, залежно від відносин з Викривачем: Роботодавець, контрагент, потенційний роботодавець тощо). Стандартним правилом є обов’язок Адміністратора даних надати призначеній особі з боку Клієнта-Замовника послуги, – повідомлення з оригінальним (незмінним) змістом, наданого Викривачем. Адміністратор даних не буде розголошувати - без згоди Викривача - будь-які дані, включаючи його персональні дані, Клієнту-Замовнику послуги. Натомість, він буде зобов'язаний розкрити будь-які дані про Викривача на запит уповноважених органів, у тому числі правоохоронних (поліції, прокуратури, судів), за умови, що ці органи звернуться до Адміністратора даних з вимогою їх розкрити. Правовою основою для обробки даних Викривача є ст. 6 п. 1а. Персональні дані, що належать вам, з огляду на виконувані послуги, можуть передаватися іншим одержувачам, тобто обробникам, які постійно співпрацюють з Адміністратором, тобто сервісам з хостингу, або суб’єкту, що обслуговує Адміністратора з питань ІТ, суб’єктам, які пропонують розрахункові послуги, у тому числі через систему ІКТ, юрисконсультам, аудиторам, експертам у сфері захисту персональних даних та ІТ та подібним особам, з якими ми співпрацюємо для виконання завдань нашої Компанії. Якщо інше не випливає з характеру надісланого вами повідомлення, періодом обробки вважається термін дії договору з Клієнтом-Замовником, а після цього - період розрахунку за договором, а також період, необхідний для захисту претензій, що випливає з правових положень. Повідомляємо, що ви маєте право вимагати доступу до персональних даних, право на їх спростування, усунення або обмеження обробки, право вносити заперечення на їх обробку, право на передачу персональних даних, Повідомляємо, що ви можете відкликати свою згоду на обробку ваших персональних даних у будь-який час (без впливу на законність обробки, яка була здійснена на підставі згоди до її відкликання). Повідомляємо, що ви маєте право подати скаргу щодо можливих порушень в обробці персональних даних до компетентного контролюючого органу. Ваші персональні дані не підлягатимуть автоматичному процесу прийняття рішень, зокрема, не будуть профільовані чи передані до третіх країн. Якщо ви хочете отримати додаткову інформацію щодо обробки ваших персональних даних, у тому числі інформацію про поточну основу обробки персональних даних, будь ласка, зв’яжіться з нами, написавши на адресу biuro@doradcy365.pl
Właścicielem marki Ochrona Sygnalistów365
jest DORADCY 365 Sp. z o.o.
ul. Januszowicka 5
53-135 Wrocław

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Odwiedź nasze strony społecznościowe
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://ochronasygnalistow365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright DORADCY365